[May 6, 2012] DEN/Copenhagen - IBRD - Fodens bare årstider - Forår (Copenhagen, Denmark)

Discussion in 'Chapters' started by Barefoot TJ, Apr 30, 2012.

 1. Barefoot TJ

  Barefoot TJ Administrator
  1. Nomad

  Joined:
  Mar 5, 2010
  Messages:
  21,074
  Likes Received:
  6,847
  This event is part of: Fodens bare årstider - Forår
  Further Info: http://barefusser.wordpress.com/fodens-bare-arstider/forar-2/See the link (in Danish)

  If you do not understand Danish and are thinking of running please contact me and I will translate.

  Playground in the southwest corner of Utterslev Mose on Mosesvinget, Brønshøj, Copenhagen.

  Contact: Bisschop-Larsen, Rasmus
  Email: rb-l@mail.com

  Forår

  Fodens bare årstider – forår afholdes 6. maj i anledning af International Barefoot Running Day. Samtidig er det midt på foråret og derfor en god dag at opleve forårets herligheder med ens bare fødder.
  Løbet afvikles som et lidt alternativt løb. Det handler nemlig ikke om at løbe hurtigst og komme først i mål. Det gælder om at komme i mål på det rigtige tidspunkt.
  Det lyder måske underligt men er ret simpelt. Man starter på et tidspunkt man selv vælger, løber en distance, man selv vælger i et tempo der passer en. Vinderen er den der passerer mål tættest på 11:00:00. Eneste regel er at man ikke må benytte nogen form for kronometer (dvs. ur eller lignende til at måle tiden med).
  Løbet afvikles ved Utterslev Mose, med start og mål ved legepladsen ved Mosesvinget i mosens sydvestlige hjørne.
  Som skrevet vælger man selv ruten men det anbefales at løbe rundt om en, to eller tre søer i Utterslev Mose. Det vil give et varieret underlag af grusstier, græs og asfalt. Samtidigt vil man undgå for meget trafik.
  Omklædning foregår i det fri, men der er offentlige toiletter lige i nærheden.
  Efter løbet vil der være hygge med kage og præmier.
  Tidsplan:
  • 9:00-9:45 registrering
  • 9:45 velkomst og ruteforklaring osv.
  • 10:00 løbet gives frit
  • 11:00 måltidspunkt
  • 11:15 præmier
  • 11:30-13:00 hyggespisning/-løb/-snak
  Løbet koster 20,- kr. og tilmelding foregår her
  Man må gerne løbe i sko men man bliver opfordret til at smide dem

  spring

  Foot only seasons - spring held 6th May this occasion of the International Barefoot Running Day. At the same time it is mid-spring and therefore a good day to experience the delights of spring with one's bare feet.

  The race is held as a little alternative races. It is not about to run quickly and get to the finish. The goal is to reach the goal at the right time.

  It may sound strange but is quite simple. You start at one point you yourself choose, runs the distance you choose, at a pace that suits them. The winner is the one who passes the target closest to 11:00:00. The only rule is that you may not use any kind of chronometer (ie clock or the like for measuring time with).

  Will be held at Utterslev Mose, starting and finishing at the playground of swing in Mose bog southwest corner.

  As written you choose yourself route, but it is recommended to run around on one, two or three lakes in Utterslev Mose. It will provide a diverse base of gravel paths, grass and asphalt. Simultaneously, to avoid too much traffic.

  Changing place in the open, but there are public toilets nearby.

  After the race there will be fun with cake and prizes.

  timetable:

  9:00 to 9:45 registration
  9:45 Welcome and route explanation etc.
  10:00 course given freely
  11:00 meal item
  11:15 premiums
  11:30 to 13:00 cozy dining / race / chat

  The race costs 20, - Euro and enrollment going on here

  You are allowed to run in shoes but you are encouraged to throw them
   

Share This Page